Βιομηχανικά Αέρια

ARGON  
CORGON  
ΟΞΥΓΟΝΟ O2
Διοξείδιο του Άνθρακα CO2
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ C2O2