Παραδοσιακά Κάγκελα

Καραβόλια παντός τύπου  
 Λάμες χτυπητές  
 'Π' Τρυπητά  
 Φλόγες σε διάφορα μεγέθη